Inloggen  |  Registreren
ARCHICAPELLA DEN HAAG ZOEKT KOORDIRIGENT / THE ARCHICAPELLA CHOIR OF THE HAGUE IS SEEKING CHOIR CONDUCTOR
 • Gepost op: zondag 27 september 2015 om 19:31    direct link
  For English, please scroll down

  Archicapella Den Haag zoekt een creatieve enthousiaste nieuwe vaste dirigent(e) per januari 2016.

  Wij zijn een gemengd koor (SATB) van zo’n 40 zangers. Het koor is een informele vereniging die al 23 jaar bestaat. We repeteren woensdag ’s avonds in de Hall van de Engelse Kerk op de Ary van der Spuyweg. We zingen veel a capella, maar niet uitsluitend. Om de maand begeleidt een professionele pianist de repetitie. Huidige samenstelling van het koor: 15 sopranen, 12 alten, 4 tenoren en 6 bassen.

  Het jaarlijkse programma van het koor loopt van september tot juli. In december geven we een Kerstconcert. In juni vindt een zomerconcert plaats, met professionele solisten en begeleiding. Verder geven we zo’n 4 keer per jaar een concert in verpleeghuizen met subsidie van het fonds 1818, en houden we 1 à 2 x per jaar een workshop op een zaterdag.

  Kenmerkend voor ons koor:
  Vriendelijk, divers, een koor dat gezelligheid graag paart aan een open houding voor ontwikkeling en verbetering . Ruimte voor verkenning van nieuwe muzikale horizonten naast meer traditionele muziekvormen. Zeer breed repertoire: klassieke muziek van alle tijden, wereldmuziek, musical.

  Sollicitatieprocedure:
  Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27, 29 en 30 oktober in de avond. In een volgende ronde zal geselecteerde kandidaten worden gevraagd een proefdirectie te doen. Onderdelen van de proefdirectie : inzingen, een lied uit het bestaande repertoire en iets nieuws instuderen. De proefdirecties vinden plaats tijdens repetitieavonden in november.

  Repetities woensdag ’s avonds van half acht tot tien uur (met een kwartier pauze om 21.00u.) in de wijk Archipel, Den Haag

  Bezoldiging afhankelijk van diploma's en ervaring conform de richtlijnen KCZB.

  Koordirigenten met een goede zangstem hebben onze voorkeur.

  Voor meer informatie zie onze website www.archicapella.nl of bel met Vera Bruggeling (voorzitter) tel. 070 358 5189 of met Sonja Hoppenbrouwers (secretaris) tel. 070 355 6515

  Als je jezelf herkent als dirigent passend in de beschrijving van ons koor, aarzel dan niet te reageren en stuur je reactie middels een CV van één A4 en een korte motivatie t.a.v. het bestuur van Archicapella naar archicapella@gmail.com. Sluitingsdatum 12 oktober 2015.

  Vacancy – Choir Director

  Archicapella Choir of The Hague is seeking a creative enthusiastic new permanent conductor (m/f) as of January 2016.

  We are a mixed voice (SATB) group of approximately 40 singers. The choir is an informal association that started 23 years ago. We rehearse on Wednesday evenings in the Hall of the English Church at Ary van der Spuyweg. We sing mostly, but not exclusively, a capella. Once a month a professional pianist accompanies the rehearsals. Momentarily the choir consists of 15 sopranos, 12 altos, 4 tenors en 6 basses.

  The choir’s annual programme runs from September through June and includes a Christmas concert in December, and a Summer concert in June with professional soloists and accompaniment. Furthermore we have approximately 4 concerts in nursing homes with subsidies from Fonds 1818, and once or twice a year a workshop on a Saturday.

  Characteristics of our choir
  Friendly, diverse. A choir that likes to combine a warm atmosphere with an open attitude towards development and improvement. Space for reconnaissance of new musical horizons alongside more traditional music forms. Very broad repertoire: classical music of all ages, worldmusic and musical.

  Details of the vacancy
  Interviews with candidates on Oct. 27th, 29th and 30th in the evening. In a consecutive round selected candidates will be asked to perform a trial direction, consisting of three parts: a warm-up, a rehearsal of a piece from the existing repertoire, and a new piece. Trial directions will take place during rehearsals in November.

  Rehearsal nights Wednesdays from 19.30 h. till 22.00 h. (Coffee break at 21.00 h.) in the Archipel district, The Hague.

  Salary: dependent on experience/qualifications. KCZB based rates.

  Our preference goes to conductors with a good singing voice.

  For more information, consult our website www.archicapella.nl or call either Vera Bruggeling (Chair) tel. 070 358 5189 or Sonja Hoppenbrouwers (Secretary) tel. 070 355 6515.

  If you recognize yourself as a conductor fitting in the description of our choir, don’t hesitate to signal interest by sending a one page CV and a brief motivation letter to the board of Archicapella on archicapella@gmail.com by October 12th.